Uncategorised

Szanowni Państwo! Pomimo bardzo dużej liczby Polaków i Polonii na terenie Hesji (wg niemieckich danych pod koniec 2014 r. w Hesji mieszkało ponad 73 tysiące osób z wyłącznie polskim obywatelstwem), na lekcje języka polskiego w heskich szkołach państwowych w trzech miejscowościach uczęszcza obecnie niewiele ponad 100 dzieci i młodzieży. W kontaktach z Polonią przedstawiciele Konsulatu wielokrotnie odnotowywali  życzenie, by spróbować podjąć działania zmierzające do poprawy tej sytuacji.

W wyniku intensywnych działań podętych przez polonijne organizacje oświatowe, funkcjonujące na terenie Hesji, oraz staraniem Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, otwiera się szansa na rozszerzenie dostępu do nauki języka polskiego  w  ramach  heskiego  systemu  szkolnictwa (tzw. Herkunftssprachlicher Unterricht).

 

 

KOMUNIKAT
IX Zjazdu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP)

W dniach 23–24 października 2015 r. odbył się w Hosianum Palace, w Rzymie, IX Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączony z wyborami nowych władz organizacji. Na Zjazd przybyło 41 delegatów, reprezentujących 29 organizacji członkowskich z 22 krajów europejskich. Gośćmi Zjazdu byli: Minister Adam Kwiatkowski, Szef Gabinetu Prezydenta RP, posłowie do Sejmu RP Joanna Fabisiak, Mirosław Koźlakiewicz i Jan Dziedziczak, dyrektor Departamentu MSZ Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Jacek Junosza Kisielewski, wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej, Jarosław Narkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski oraz dyrektor TVP Polonia Łukasz Kardas.

Po inwokacji i odczytaniu sprawozdań, delegaci udzielili ustępującemu Sekretariatowi absolutorium. Delegaci nie zaakceptowali, jako nie statutowej propozycji przedłużenia poprzedniej kadencji i zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad dokonali wyboru nowych władz organizacji.

Prezydentem EUWP na najbliższą trzyletnią kadencję został Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji, który otrzymał największą ilość głosów.

Funkcję Wiceprezydenta powierzono Wiesławowi Lewickiemu z Niemiec a Sekretarzem Generalnym EUWP została Teresa Sygnarek ze Szwecji.

Prezydent Andrzej Duda z żoną Agatą i córką Kingą w Sejmie RP

W sejmowym orędziu Prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział, że powstanie Biuro Polonii słowami: "Dziś miliony naszych rodaków są rozsiane po całym świecie. Oni potrzebują większego kontaktu z Polską. Oni potrzebują aktywności ze strony rządzących. W związku z tym podjąłem decyzję, że w ramach Kancelarii Prezydenta powstanie biuro do spraw Polonii i Polaków za granicą, po to aby te zadania aktywnie podjąć".

Jak zauważył, przedstawiciele Polonii często zajmują eksponowane stanowiska w polityce czy biznesie niektórych krajów: "Oni myślą o Polsce, czują się Polakami, chcą pomóc" . Prezydent dodał, że w tej grupie jest wielu młodych ludzi, którzy urodzili się w polskich rodzinach poza granicami kraju, ale wychowano ich w polskiej tradycji i przez to czują się Polakami: "Jest też wielu Polaków, którzy przy przesunięciu granic przed dziesiątkami lat pozostali pozostawieni na Wschodzie. To także ci, którzy zostali wywiezieni". Podkreślił, że wielu myśli o powrocie i "to jest zadanie dziejowe dla polskiego państwa" i dodał, że potrzebna jest pomoc finansowa i organizacyjna.

Niemiecka Polonia zawsze była otwarta na współpracę z Kancelarią Prezydenta RP i w tym nowym otwarciu widzi dla siebie szanse na wzmocnie swoich organizacji. Mamy głęboką nadzieję, że dobra współpraca przyczyni się do wzmocnienia pozycji naszej Polonii i tym samym aktywności na rzecz dobrego imienia Polski. Szczególnie Biuro Polonii w Berlinie w najbliższym czasie nawiąże kontakt  roboczy w aspekcie przygotowań do zbliżającej się w przyszłym roku 25-tej rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu z 1991 r.

Polonia Viva

Polonia i Polacy za granicą gratulują wyboru Prezydentowi elektowi Andrzejowi Dudzie i życzą udanej prezydentury!

Życzymy również by spełniły się słowa: "Jako prezydent chcę służyć Polakom" oraz, że "chce, by za pięć lat można było powiedzieć, że byłem prezydentem wszystkich Polaków".

Prezydent elekt może liczyć na wsparcie Polonii i Polaków za granicą, szczególnie że wielu chiałoby wrócić do spokojnej i bogatej ojczyzny.

Redakcja Polonii Viva