Młoda Polonia, przedstawiciele organizacji polonijnych w Niemczech oraz  państw Unii Europejskiej obradowali w dniach 4-6.10.2019 w Bonn na IV Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech– Kongresie Młodej Polonii, pod  hasłem: „Dać głos Młodym Europy! Młode Polki i Polacy w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej”.

Kongres Młodej Polonii zgromadził przez trzy dni obrad, debat i dyskusji ponad 150  przedstawicieli Polek i Polaków na emigracji w różnym wieku i o różnym stażu pobytu zagranicą, reprezentantów struktur i organizacji landowych, osoby niezrzeszone, grupy nieformalne, przedstawicieli mediów polonijnych, w końcu ekspertów polonijnych m.in.: w dziedzinach mediów,  partycypacji obywatelskiej, spraw socjalnych, kultury, języka polskiego. Udział w obradach Kongresu i proces zgłaszania chęci udziału  w wydarzeniu był otwarty i jawny – dbając o pluralistyczny wymiar obrad, z uwzględnieniem zasad demokratycznych i uszanowania praw każdej jednostki. Kongres stanowił tym samym niejako zebranie walne Polek i Polaków w Niemczech. Kongres z założenia był wydarzeniem międzypokoleniowym, łaczącym przeszłość z teraźniejszością w imieniu budowania wspólnej europejskiej partycypatywnej przyszłości, w której Polonia zdecydowanie odgrywa aktywną rolę bazującą na wspólkształtowaniu polityk, które bezpośrednio jej dotyczą, chociażby ze względu na liczebność jej przedstawicieli na terenie Niemiec.  Uczestnicy kongresu reprezentują ekspercko każdą dziedzinę, w obrębie której wystosowane zostały poniższe postulaty, ich doświadczenie bazuje na wieloletniej pracy w przedmiotowych dziedzinach, jest poparte adekwatnym wykształceniem oraz feedbackem grup docelowych.

Polonia jest gotowa i chce współdecydować o swoich prawach, obowiązkach i przede wszystkim  roli w niemieckim społeczeństwie, poprzez aktywne włączanie się w istniejące procesy i struktury. Prawie 2 miliony obywateli niemieckich o polskich korzeniach oraz Polek i Polaków żyjących w Niemczech to grupa, której niesposób pominąć, a jednak częściowo uległa marginalizacji społecznej, czas najwyższy aby budując na własnych zasobach wzmocnić Polki i Polaków  w duchu parycypatywnym i społecznej równości (Equal) z innymi przedstwicieami wielonarodowego krajobrazu społeczeństwa RFN.

Europejski Kongres Młodej Polonii w Bonn 2019 roku potwierdził tematy zawarte we wnioskach poprzednich Kongresów w Berlinie w 2012 , w Düsseldorfie w 2014 oraz w Berlinie w 2016 r.

Podczas Kogresu wypracowano postulaty w obszarze: partycypacji obywatelskiej, politycznej i medialnej, kultury, języka polskiego w Niemczech, społecznym.

Podczas kongresu zwrócono szczególną uwagę na rolę Pełnomocników ds. Polonii z kamapanią na rzecz popularyzacji pełnomocników w celu przybliżenia i wyposażenia w instrumenty wykonawcze -  tej niezwykle ważnej wynikającej z protokołu okrągłego stołu 2011 i bilaterlnych umów polsko-niemieckich funkcji. 

Jednym z postulatów jest ponadto powołanie ponadlandowego gremium GRUPY INICJATYWNEJ o nazwie roboczej "Koalicja dla Polonii" jako demokratycznego reprezentanta Polonii w Niemczech.

Uczestnicy Kongresu Młodej Europejskiej Polonii w Bonn 2019 wyjeżdżająć do domów wskazywali na  konieczność kontynuowania corocznych spotkań z udziałem zainteresowanej wydarzeniem Polonii instytucji i organizacji polskich i polonijnych oraz przedstawicieli środowiska nowej emigracji.

Kongres był wydarzeniem dynamicznym, wszechobecna była energia do działania i wiał wiatr nadchodzących zmian!

Wydarzenie uświetnili Dr. Marek Prawda (Dyrektor przedstawicielstwa KE w Warszawie), Dr. Michał Boni (były europoseł, aktywista), Josef Neumann (MdL NRW), oraz 3 z 17 zaproszonych pełnomocników ds. Polonii (DZIĘKUJEMY za obecność) Throsten Klute (NRW), Katarzyna Niewiedzial (Berlin), Stefan Schmidt (Schleswig-Holstein)  oraz nowopowołany Konsul ds. Polonii z Konsulatu generalnego RP w Kolonii Aleksander Gowin.

Postulaty w pełnej treści już krótce!

Joanna Szymanska

Oragnizatorzy dziękują za wsparcie finansowe Pełnomocnikowi ds. Polonii przy Landzie NRW, Federalnemu Pełnomocnikowi ds. Kultury i Mediów oraz Intytutowi im. Gustava Stresemmana w Bonn oraz wszystkim obecnym mediom polonijnym.

 

 

Abschlusserklärung zum Kongress der Jungen Polonia in Bonn vom 4. - 6. Oktober 2019

 

 

 

Dokument końcowy Kongresu Młodej Polonii w Bonn w dniach 4 – 6 października 2019 r.

 

Fotos: J.Uske, W.Lewicki, Cosmo WDR