Berlin 2016 beamer bg

Dobiegające końca obchody 25. rocznicy „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 1991r. , oraz  5. rocznica podpisania wspólnego oświadczenia w ramach „Okrągłego Stołu”,  były przyczynkiem do debaty Polonii na zwołanym w Berlinie z początkim grudnia br. „III Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech”. W Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech wzięło udział ok. 70 osób - pełnomocników do spraw Polonii z kilku krajów związkowych, posłów Bundestagu i działaczy polonijnych.  Tak jak przed czterema laty III Kongres gościł w salach konferencyjnych „Stałego Przedstawicielstwa Kraju Landu Nordhein-Westfalii przy rządzie Niemieckiej Republiki Federalnej”.

Inicjatorem Kongresu było Biuro Polonii w Berlinie, które w celu prezentacji struktur Polonii i jej działalności zaprosiło pełnomocników krajowych ds. Polonii oraz członków polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej.  Organizatorem III. Kongresu był Aleksander Zając z Konwentu  Organizacji Polskich w Niemczech, a współorganizatorem był Thorsten Klute Sekretarz Stanu ds Integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych NRW. Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele organizacji polskich jak i pełnomocnicy zapoznali się z działalnością Biura Polonii w Berlinie, zaawansowaniem realizacji Centrum Dokumentacji w Bochum wraz z wirtualną dokumentacją historii Polaków w Niemczech na portalu „Porta Polonika” . Przedstawiona została również prezencja internetowa „Polonia Viva” w aspekcie perspektywy dostępu Polonii do mediów publicznych. Ponadto tematem dyskusji był stan nauczania języka polskiego i zabezpieczenie nauki języka polskiego w poszczególnych landach.

W pierwszym dniu kongresu swoją obecnością zaszczycił obrady pan profesor doktor Andrzej Przyłębski, ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech wraz z małżonką.  Tuż po uroczystym otwarciu na sali plenarnej w dyskusji panelowej prowadzonej przez  Magdę Gwóźdź-Pallokat  udział wzięli Dr. Jörg Bentmann, Longin Komołowski, Dorota Arciszewska Mielewczuk, Edward Kieyne i Thorstan Klute. W dyskusji poruszone zstały żywotne dla Poloii tematy, jak  sprawa uczestnictwa w życiu społecznym Niemiec oraz sytuacja tzw. młodej emigracji, która okazuje niewielkie zainteresowanie dzialalnością polonijną i to nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie. Poruszone  tematy związane były z realizacją postanowień traktatu i oświadczenia „Okrągłego Stołu”. Wieczór w kuluarach kongresu wypełniony był bilateralnymi rozmowami przy lampce wina oroz  muzycznym akcentem wybitnego saksofonisty Leszka Żądło i jego grupy jazzowej.

W drugim dniu kongresu obradowały komisje tematyczne ds.: nauczania języka polskiego, polsko-niemieckiego okrągłego stołu oraz tzw. forum młodych. Prace w komisjach zakończyły się przedstawieniem postulatów poszczególnych komisji na sali plenarnej. Niezwykle ciekawą była inicjatywa utworzenia rady programowej  ds „Okrągłego Stołu”  oraz postulat powołania eksperckich komisji tematycznych przy Konwencie, wspierających prace negocjatorów strony Polonii. Zaproponowano m.n. powołanie komisji d.s.: kultury, mediów, turystyki i sportu, języka polskiego, historii i młodej Polonii.

Uczestnicy III. Kongresu w Berlinie 2016  byli jednomyślni, że idea wpólnych spotkań w formie kolejnych kongresów powinna być kontynuowana. Podkreślono też, że konieczne jest solidne przygotowanie kolejnego kongresu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, które powinno też objąć szeroki krąg uczestników zainteresowanych programem. Dla przypomnienia:  I. Kongres Organizacji Polskich w Niemczech odbył się w Berlinie w grudniu 2012 również w salach konferencyjnych NRW, a  II. Kongres zorganizowano w Düsseldorfie w 2014 w sali poselskiej Landtagu NRW.

Wieslaw Lewicki

 

Doniesienia prasowe:

 

http://www1.wdr.de/radio/funkhauseuropa/programm/sendungen/radio-po-polsku/polonia/kongres-polonia-berlin-100.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=-zpPJ7OYpho

 

http://poloniatv.pl/?p=1856