„Dziennikarstwo w kryzysie. Komunikacja online jako sposób na wzmocnienie Poloni?” to temat workshopu zorganizowanego w pierwszy weekend października br. w GSI w Bonn przez stowarzyszenie Polregio e.V. z Aachen. Gościem workshopu był Thorsten Klute, pełnomocnik ds Polonii landu NRW.

 

Tegoroczny workshop miał na celu przedstawienie sytuacji społecznej i medialnej Polonii oraz ewaluację postulatów Kongresu Młodej Polonii z 2019. W nawiązaniu do ograniczeń pandemicznych dyskutowano ofertę medialą online i jej wykorzystanie dla partycypacji i sieciowania Polonii.

Aktualne możliwości nauczania jęyzka polskiego w szkołach w ramach tzw. HSU, przedstawiły Anieszka Siemasz-Kałuża i Grażyna Schuffker-Kamień oraz omówiły plan działania „Konferencji  d.s.Języka Polskiego” dla poszczególnych landów. 

Na przykładzie incjatywy „Info-Point-Polregio w NRW” Joanna Szymańska przedstawiła temat  partycypacji obywatelskiej w gremiach publicznych i zaangażowaniu Polonii w życie politycznie w Niemczech. Barbara Lange z frankfurckiej inicjatywy „Daj znak” nakreśliła program kampanii, odnośnie wyborów landowych w Hesji w 2021.

Podczas workshopu uczestnicy zostali skonfrontowani z pytaniem o miedia społecznościowe zapoznając się m.in. z formami i strategiami komunikacji dr Adrianny Tomaczak poprzez jej bloga „Emigracja po sukces”, gdzie prezentuje sylwetki Polek na emigracji oraz spróbować stworzyć definicję, kto jest adresatem blogów.

W ramach workshopu przedstawiono dwa projekty medialne wynikłe porozumienia „Okrągłego Stołu” z 10. czerwca  2014.   Portal „Porta Polonica”, założony przez dr Jacka Barskiego, dokumentujący historyczną obecność Polaków w Niemczech  przedstawiony został  przez dr Katarzynę Salski. Następnie prezes „Polregio” i redaktor „Polonii Viva”  Wiesław Lewicki przedstawił ewaluację internetowej prezencji Polonii w Niemczech.

Magdalena Kowalska wprowadziła uczestników w tajniki Facebooka dla zaawansowanych wskazując na  zalety komunikowania się grup FB jak i na zagrożenia nadużycia danych do celów komercyjnych.

Oba wieczory workshopu wypełniały żywe dyskusje m.in. w temacie fake news, prowadzona przez Jacka Tyblewskiego, redaktora naczelnego COSMO „Radio po polsku”, a  dr Kamila Scholl-Mazurek z Polskiej Rady Społecznej w Berlinie przedstawiła  projekty społeczno-socjalne na poziomie federalnym.

Anna Golan, LL.M. Prawnik polsko-niemiecki / Köln, 02.11.2020

Projekt dofinansowany ze środków BKM