W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Berlinie odbyło się pożegnania dr. Marka Prawdy, Ambasadora Rzeczpospolitej w Niemczech. Na uroczystość do Dahlen Muzeum przybyło około czterystu osób, osobistości życia politycznego, kulturalnego i gospodarczego z Niemiec i Polski oraz Polonia Niemiecka. Dr. Marek Prawda po sześciu latach zakończył swoją misję w Berlinie i przejmuje obowiązki ambasadora RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Na jego pożegnanie przybył Prezydent Parlamentu Niemieckiego (Bundestagu) dr. Norbert Lammmert, który w swoim wystąpieniu uwypuklił zasługi Ambasadora w budowaniu dobrych relacji między obu państwami, a także wspomniał wysiłki dr. Prawdy włożone dla powstania polsko-niemieckiego „Okrągłego Stołu”, który doprowadził do pierwszego podsumowania realizacji polsko-niemieckiego traktatu o przyjaźni i wzajemnej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 roku.

„Okrągły stół” wykazał duży deficyt w realizacji wspomnianego traktatu po stronie niemieckiej, szczególnie w zapisach dotyczących spraw Polonii Niemieckiej. Powstały na 20-lecie traktatu „Okrągły stół” przekształcił się w mieszaną grupę roboczą, która ma doprowadzić do wyeliminowania m.in. dysproporcji w traktowaniu mniejszości polskiej w Niemczech w zakresie nauczania języka polskiego, pomocy instytucjonalnej, wsparcia mediów polonijnych, centrum dokumentacji polskiej czy projektów kulturalnych.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech (prezydent Wiesław Lewicki i wiceprezydenci prof. Piotr Małoszewski oraz Aleksander Zając) wręczyli dr. Markowi Prawdzie medal Konwentu za zasługi dla Polonii - „Cordi Poloniae” za nadzwyczajny wkład w inicjację polsko-niemieckiego „Okrągłego stołu” oraz występowanie w obronie traktatowych praw Polonii Niemieckiej.

Dr Marek Prawda (ur. 1956 w Kielcach) odbył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Lipsku (1979) a następnie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w Instytucie Filozofii i Socjologii w Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w dyplomacji od 1992 r. W latach 1992-1998 był I sekretarzem Ambasady Polskiej w Niemczech, a w latach 2001-2005 Ambasadorem RP w Szwecji. Prezydent Niemiec Joachim Gauck odznaczył w dniu 17 sierpnia br dr. Marka Prawdę Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.