Uncategorised

W trzy miesiące po wyborach Niemcy mają nowy rząd. Dopiero poparcie całej SPD dla ustaleń umowy koalicyjnej utorowało drogę do utworzenia rządu wielkiej koalicji CDU/CSU-SPD.  Angela Merkel wybrana po raz trzeci przez Bundestag na kanclerza, została zaprzysiężona wraz z jej nowym gabinetem.

Nowy rząd rozpocznie pracę w środę – niemal trzy miesiące po wyborach do Bundestagu. CDU oprócz stanowiska kanclerza i szefa urzędu kanclerskiego ma pięć ministerstw, CSU otrzymało trzy miniszterstwa, a socjaldemokratom przypadło sześć resortów.

Jesteśmy pewni, że powstał zaskakująco silny gabinet, w którym kluczowe resorty przypadły socjaldemokratom, gdyż szef SPD Sigmar Gabriel został wicekanclerzem i otrzymał tekę połączonych ministerstw gospodarki i energetyki. Dyplomacją pokieruje Frank-Walter Steinmeier, doświadczony  już w poprzednim rządzie koalicyjnym Angeli Merkel w latach 2005 – 2009. Ministerstwa pracy i spraw socjalnych, rodziny, migracji i ochrony środowiska przypadły SPD.

SPD ma lepsze wyniki w negocjacjach niż w porzedniej wielkiej koalicji. Wewnątrzpartyjne referendum było bardzo ryzykowne, ale dało bardzo dobre wyniki - 76% poparcia dla współrządzenia z chadekami daje SPD mocną legitymację, mimo że musiała zrezygnować z paru ważnych postulatów. Koalicja zaplanowała wydatki na oświatę, inwestycje komunalne, emerytury, pomoc rozwojową. Ponieważ państwowe kasy są jak na razie pełne, więc nie będzie potrzeby podnoszenia podatków, czy też zaciągania nowych długów. Istotnym więc będzie w jaki sposób realizowany  bądzie nasz budget.

 

Wiesław Lewicki

 

„Pytania Konwentu do Partii politycznych Niemiec” - wybierzmy dla nas optymalną przyszłość na kolejne 4 lata !


Setki obywateli Niemieckiej Republiki Federalnej o polskich korzeniach (blisko dwa miliony)  ma głos wyborczy i może decydować jak będzie kształtować się Europa poprzez odpowiedzialną politykę Niemiec  !

Tylko ci z nas, Polonusów,  którzy oddadzą głos na najlepszy dla siebie program, będą mieli moralne prawo kontrolować, krytykować czy też wspomagać program przez siebie wybranej partii.

Oczywiście dobrze wiemy, że programy wyborcze są bardzo odważne i weryfikuje je nie tylko wyborca  ale i .... koalicjant.

Niemniej jednak pytajmy naszych zaufanych polityków jak zachowają się właśnie w obliczu koalicyjnych ustaleń. Czy pójdą na kompromis daleko odbiegający od obietnic wyborczych.

Konwent Organiazacji  Polskich w Niemczech zapytał wszystkie partie w Niemczech o stan wiedzy na temat naszych polonijnych problemów ! Polonijnych , tzn. Polaków żyjących swoją poską troską o język i kulturę ... podobnie jak mnieiszość niemiecka w Polsce pragniemy zachować swoją kulturę i język polski przyznanym nym traktatem z 1991 roku.

Konwent Organizacji  Polskich w Niemczech zadał politykom niemieckim przed wyborami konkretne pytynia.  Patania te dotyczyły generalnie znajomości problematyki dotyczącej egzystencji Poloni w Niemczech.  Na zadane pytania partie odpowiedziały następująco:

 

SDP FDP Die Linke Bündnis 90 / Die GrÜne

 

Po raz pierwszy w powojennej histrorii członkiem najwyższego gremium niemieckich katolików świeckich – ZdK (Komitet Centralny Katolików Niemieckich) - został Polak, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski z Krakowa mieszkający od blisko 30 lat w Monachium.

Katolicy obcokrajowcy, przede wszystkim Polacy po przewodnictwem ks. prałata Stanisława Budynia, Rektora PMK w Niemczech, od wielu lat zabiegali o to by w ZdK znalazło się miejsce dla ich przedstawicieli, których sami wybiorą. W Niemczech mieszka obecnie 4 miliony katolików obcojęzycznych (30 grup etnicznych), co stanowi 17% wszystkich katolików w tym kraju.

W kwietniu br. Komitet Centralny Katolików Niemieckich, podczas zebrania plenarnego w Münster, zdecydował się na ustępstwo i dokonał, warto tu podkreślić - jednomyślnie, odpowiednich zmian statutowych. Przewidują one wprowadzenie na stałe do 230-osobowego ZdK trzech nowych członków wybieranych bezpośrednio przez przedstawicieli katolików obcojęzycznych w Niemczech, na takich zasadach jakie obowiązują w diecezjach niemieckich i w ordynariacie wojskowym. W ostatni wtorek Rada Stała Biskupów Niemieckich zatwierdziła zmiany statutowe dokonane przez ZdK.

Katolicy obcojęzyczni podczas spotkania we Frankfurcie nad Menem w ostatnią sobotę dokonali wyboru swoich trzech przedstawicieli do ZdK. Obok prof. Małoszewskiego wybrano Hiszpana - Jose Ibaneza i przedstawiciela Afryki dr. Emeka Ani z Nigerii.

Zdjęcie – trzech przedstawicieli katolików obcojęzycznych w ZdK (w środku prof. piotr Małoszewski)

Prof. Piotr Małoszewski jest od ponad dziesięciu lat przewodniczącym Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech oraz wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, której przewodniczy obecnie ks. bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds duszpasterstwa emigracji polskiej. Działa również aktywnie w strukturach katolików świeckich w archidiecezji Monachium-Fryzynga, gdzie w latach 2006-2010 był wiceprzewodniczącym Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich, a od 2002 jest członkiem zarządu i wiceprzewodniczącym Rady Regionu Monachium. Jest współzałożycielem oraz wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, zarejestrowanego stowarzyszenia działającego w strukturach Polskiej Misji Katolickiej. W latach 1996-2006 był przewodniczącym rady parafialnej w prowadzonej przez o. redemptorystów Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Odznaczony m.in. papieskim Orderem św. Sylwestra oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Komitet Centralny Katolików Niemieckich jest najwyższym przedstawicielstwem (parlamentem) katolików świeckich w tym kraju. Jest to organ przede wszystkim opiniotwórczy wypowiadający się w wielu sprawach związach nie tylko z życiem Kościoła, ale również w sprawach polityczno-społecznych. W skład ZdK, który oficjalnie powstał w 1869 roku (ZdK zawiesiło swoją działalność w roku 1933 i reaktywowało w 1946), wchodzi po trzech przedstawicieli wybieranych w każdej z 27 diecezji, z ordynariatu polowego wojska i z Federalnej Rady Katolików Obcokrajowców, 97 przedstawicieli organizacji i ruchów katolickich oraz 45 osobistości dobieranych przez walny zjazd delegatów (plenum ZdK). Na czele ZdK stoi prezydium, któremu przewodniczy znany polityk CSU Alois Glück, były prezydent parlamentu bawarskiego.

Redakcja  Polonia Viva

 

 

W dniu 10 czerwca 2013 r. w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii odbyła się podniosła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom duchownym zaangażowanym w wyjątkowy sposób w sprawy zachowania polskości w Niemczech.

Odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP wręczył Konsul Generalny Jan Sobczak. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP został wyróżniony ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum a Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, ks. Stefan Ochalski SChr długoletni duszpasterz Polonii, były prowincjał Chrystusowców w Niemczech a obecnie proboszcz PMK w Kolonii i członek Chrześcijańskiego Centrum.

Natomiast Złoty Krzyż Zasługi otrzymała siostra Andrzeja Spyra, wieloletnia kierowniczka domu PMK „Concordia”. Wobec licznie zebranej Polonii i gości z Polski laudatio dla wyróżnionych osób wygłosił ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
Zarząd Chrześcijańskiego Centrum składa wyróżnionym osobom serdeczne gratulacje.


Barbara Małoszewska

 

od lewej: Alexander Zając , prof.Piotr Małoszewski , Konsul Generalny Mariusz Skórko oraz Wiesław Lewicki-Foto Dariusz Manka

Podczas uroczystejGali Polonicus w dniu 27 kwietnia 2013 w Aachen Konwent wręczył konsulowi Mariuszowi Skórce medal “Cordi Poloniae” za aktywne wspieranie europejskiej Polonii w czasie swojej misji dyplomatycznej w Niemczech