20 lat od czasu podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy walczyliśmy o ten dzień – mówią zgodnym głosem prezesi Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech – Wiesław Lewicki i Aleksander Zając.
W niedziele 12 maja 2011 w Warszawie zostało podpisane przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniaka, pełnomocnika rządu Niemiec ds. wysiedlonych i mniejszości narodowych oraz Parlamentarnego Sekretarza Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Niemiec, dr Christopha Bergnera oraz przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce i  obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków Niemczech - Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu.

 

20 lat temu w polsko-niemieckim traktacie zostały sformułowane założenia działań obu rządów na rzecz Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech, teraz dopiero zamieniły się one w konkrety. W ramach Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu ma powstać m.in. Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech w Bochum,  biuro polonijne w Berlinie, które będzie reprezentować interesy wszystkich polskich organizacji w Niemczech oraz portal internetowy dla wszystkich organizacji polskich w Niemczech. Rząd niemiecki ma wspierać finansowo utworzenie i utrzymanie tych inicjatyw. W przyszłości będą kontynuowane rozmowy dotyczące utworzenia w Berlinie miejsca pamięci wszystkich Polaków, ofiar prześladowań nazistowskich i wyjaśnienia stanu prawnego mienia mniejszości polskiej w Niemczech, skonfiskowanego bezprawnie w okresie II Wojny Światowej przez władze III Rzeszy. Jednocześnie rząd polski zobowiązał się rozbudować wsparcie finansowe dla mniejszości niemieckiej w Polsce.

"Dla nas, dla naszej Polonii to jest duży sukces, ponieważ przez lata w Niemczech obowiązuje system dofinansowania grantowego. Przedstawia się projekty i wygrywa te granty, albo nie wygrywa. My w Polsce wobec mniejszości etnicznych prowadzimy politykę też dotacji podmiotowych, finansujemy biura. Dzisiaj mamy w tych sprawach przełom, ponieważ Niemcy mówią, że sfinansują dwie instytucje" – podkreślił wiceminister Siemoniak.


Polsko – niemieckie oświadczenie wzmocni pozycję Polaków w Niemczech. Kiedy wiadomość z Warszawy dotarła do Polonii berlińskiej, została przyjęta z duży zadowoleniem. „Jestem dumna i po prostu się cieszę, że nam się udało. Chyba to drugi po wstąpieniu do unii w 2004 roku dla nas Polaków w Niemczech tak pozytywny zwiastun dobrej współpracy - mówi Krystyna Koziewicz, wieloletni organizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Berlinie. Pod polskim kościołem w Berlinie słychać też sceptyczne głosy, kto będzie otrzymywał te dofinansowania. Nie wszyscy są do końca zadowoleni z wyników ostatnich rozmów „ Nie uzyskaliśmy symetrii w sposobie traktowania Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce przez obydwa rządy. Ciągle istnieją jeszcze dysproporcje”- dodaje Aleksander Zając prezes Polskiej Rady w Niemczech.


Agata Lewandowski, Berlin

http://www.tygodnikpl.net/