Gala Polonii odbyła się w dniu 5 maja 2012 r. Przybył na nią Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz wraz z delegacją złożoną z senatorów: Andrzejem Personem, Łukaszem Abgarowiczem, Barbarą Borys-Damięcką, Stanisławem Gogaczem, Andżeliką Możdżanowską, Aleksandrem Świejkowskim, Leszkiem Czarnobajem, Mieczysławem Gilem, Jarosławem Obremskim, posłem na Sejm RP – Wojciechem Ziemniakiem, Euro posłanką – Jolantą Hibner, podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Mirosławem Sielatyckim, przewodniczącym Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie – Dariuszem Pawłosiem, sekretarzem zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie – Przemysławem Sypniewskim, pracownikami Kancelarii Senatu: Arturem Kozłowskim, Zdzisławem Iwanickim, Anną Szklenik, Katarzyną Bachańską, Bartoszem Bęgowskim, wicedyrektorem Departamentu Współpracy z  Polonią – Reginą Jurkowską, prezesem Stowarzyszenia Wolnego Słowa – Wojciechem Borowikiem.

 

W uroczystościach wzięli udział także:  prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Longin Komołowski wraz z delegacją: Markiem Różyckim, Tomaszem Różniakiem, Iwoną Borowską – Popławską;  Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech – Marek Prawda, kierownik Wydziału Politycznego Ambasady RP – Iwona Kozłowska, Konsulowie Generalni RP w Hadze - Leszek Rowicki, Brukseli - Piotr Wojtczak, Berlinie – Mariusz Skórko i w Kolonii – Jolanta Róża Kozłowska, wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Alexander Zając, prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech – Wiesław Lewicki, wiceprezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech – prof. Piotr Małoszewski, sekretarz zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech – RA Edmund Ropel,  koordynator Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego Halina Koblenzer, wiceprezes Kongresu Polonii Niemieckiej – Dorota Kabiesz wraz z delegacją Kongresu: Andrzejem Szweigerem -  prezesem Stowarzyszenia "Korona",  dr Bogdanem Milkiem – prezesem Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech, Markiem Palczyńskim – prezesem Instytutu Polonicus,  Blanką Zaborowską – członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polregio; dr Edward Kieyne – wiceprezes Zrzeszenia Federalnego – Polska Rada w Niemczech wraz z delegacją Polskiej Rady: Bogdanem Żurkiem – wiceprezesem Polskiej Rady oraz przedstawicielem Zjednoczenia Organizacji Polskich ZOP w Bawarii, Aldoną Głowacką – prezesem Biura Łączności Organizacji Polskich w Hanowerze i Dolnej Saksonii, Arkadiuszem Kulaszewskim – prezesem Komitetu Koordynacyjnego Stowarzyszeń Polskich w Hamburgu, Józefem Malinowskim – prezesem Zrzeszenia Krajowego Organizacji Polskich w Nadrenii-Północnej Westfalii oraz prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech, Małgorzatą Tuszyńską – wiceprezesem Zrzeszenia Krajowego - Polska Rada w Berlinie, Barbarą Rejak – prezesem Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie, przedstawiciel Zarządu Związku Polaków „Zgoda” w RFN - Zygmunt Strumiński,  wiceprezes Związku Polaków w Niemczech – Władysław Pisarek, prezes  Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce – Bernard Gaida. Obecni byli również: prezydent Parlamentu Europejskiego a.D. - Hans-Gert Pöttering, burmistrz miasta Akwizgran - dr Margrethe Schmeer, przedstawiciel Fundacji Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego Miasta Aachen - Bernd Vincken, kierownik Referatu Kultury Miasta Aachen - Olaf Müller.

W ramach uroczystej Gali Polonii, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz został odznaczony Medalem Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech „Cordi Poloniae” w uznaniu za wieloletnią opiekę nad Polonią oraz występowanie w obronie jej praw.

Laureatami Europejskiej Nagrody Polonii POLONICUS 2012 zostali:

- w kategorii dialogu polsko-niemieckiego Angelica Schwall-Düren minister do spraw federalnych, europejskich i medialnych w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii;

- w kategorii życia organizacji polonijnych Helena Miziniak prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych EUWP;

- w kategorii kultury Krystyna Janda aktorka i dyrektor Teatru Polonia w Warszawie;

- laureatem honorowym został ks. abp  prof. Alfons Nossol, biskup senior diecezji opolskiej, za wieloletnią skuteczną aktywność na rzecz pojednania między Polakami i Niemcami.