Konwent  w Aachen - w dniach 4-5 maja 2012 r. odbył się w Kolonii i Aachen II Zjazd Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Delegaci i goście zjazdu uczestniczyli również, na zaproszenie Konsul Generalnej Jolanty Róży Kozłowskiej, w obchodach Święta Narodowego 3 Maja w Konsulacie Generalnym w Kolonii oraz w  Akwizgranie w uroczystej Gali wręczenia Europejskiej Nagrody Polonii POLONICUS 2012 z okazji Święta Polonii i Polaków za Granicą.

Przed południem 5 maja delegaci Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech mieli okazję zapoznać się z wynikami obrad polsko-niemieckiego „Okrągłego stołu”, dorobkiem i perspektywami rozwoju Konwentu oraz założeniami i problematyką powołanego Konwentu EWIV.

Na Zjazd Konwentu przybyła delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka Bogdana Borusewicza, MSZ oraz delegacja Wspólnoty Polskiej z prezesem Longinem Komołowskim na czele.

Po dyskusji przyjęto następujące rezolucje:

1. Delegaci II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech zwracają się do władz Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o jak najszybsze wznowienie obrad „Okrągłego stołu” oraz jak najszybszą realizację jego postanowień z dnia 12 czerwca 2011 roku. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomimo postępów w rozmowach i pozytywnych rezultatach obrad sytuacja Polonii niemieckiej nie poprawiła się i wymaga natychmiastowych rozwiązań.

2. Delegaci II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech wyrażają swoje poparcie dla powołania struktury gospodarczej Konwentu EWIV. Pozwoli ona Konwentowi na prowadzenie wspólnych projektów, które służyć będą całej Polonii niemieckiej.

3. Delegaci II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech powołują przy Konwencie EWIV – Radę Konsultacyjną w skład której wejdą przedstawiciele (po jednym) każdej organizacji członkowskiej Konwentu wydelegowanych przez swoje zarządy.

4. Zjazd Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, wobec groźby upadku i likwidacji Domu Polskiego Związku Polaków „Zgoda” w Recklinghausen, zwraca się z apelem do rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o podjęcia natychmiastowych działań celem uratowania tej placówki oraz do pomocy w zabezpieczeniu historycznych pamiątek Związku.

Relacja

Bogdan Żurek

Komunikat II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z dnia 5 maja 2012