Krzysztof Karwat (moderator) Wieslaw Lewicki (Konwent) , Rafal Bartek (Dom Polski), Bernard Gajda (Vdg)), Falk Altenberger (Konrad-Adenauer-Stiftung)

W piątek 7.10.2011 odbyła się kulminacyjna dyskusja XVI Seminarium Śląskiego, w której wzięli udział Przewodniczący ZNSSK Bernard Gaida oraz Wiesław Lewicki Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej i wiceprezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.  W dyskusji Przewodniczący Vdg Gajda starał się ukazać  różnice pomiędzy autochtoniczną Mniejszością Niemiecką a Polonią w Niemczech złożoną w większości z emigrantów oraz poruszyć inne aspekty związane z Polonią. Przewodniczacy Kongresu Wiesław Lewicki przyznał, że Polacy w Niemczech to część narodu niemieckiego, która pragnie jednak zachować swój język i tradycje.