Kongres Lewicki

We wrześniu br. już poraz piąty "Konwent Organizacji Polskich w Niemczech" organizuje w Kongres dla Polonii z udziałem Forum Młodej Polonii. Tak jak na "IV Kongresie" w Bonn w 2019 zapraszamy  „Młodą Polonię”, która zdecydowanie angażuje się w procesy integracyjne w Niemczech i w Unii Europejskiej.

Tegoroczna rocznica polsko-niemieckiego traktatu z 1991r. skłania do refleksji nad przemianami i partycypacją Polonii w Niemczech, dlatego motto „V Kongresu” brzmi:

"Od migracji przez integrację do pełnego uczestnictwa". 30 lat polsko-niemieckiego traktatu, 30 lat migracji. Jak widoczni są dziś niewidzialni Polacy*?".

Celem „V Kongresu” w Berlinie jest refleksja nad dorobkiem obecności Polaków w Niemczech w aspekcie uzgodnień tarktatowych oraz dalsze motywowanie młodych europejczyków polskiego pochodzenia na rzecz europejskiej integracji w kraju swojego zamieszkania. Podczas tegorocznego spotkania uczestnicy będą debatować na tematy związane z partycypacją młodej Polonii w procesach integracycjnych w UE, sieciowaniu się Polonii w ramach „Koalicji dla Polonii” oraz aktywności i upowszechnianiu dobrych przykładów obecności młodych ludzi w codziennym życiu kulturalnym, obywatelskim i ekologicznym.

 

Miejscem wrześniowego „V Kongresu” jest Centrum Konferencyjne Hotelu Mercure MOA oraz Przedstawicielstwo Kraju Nadrenii Półnicnej-Westwalii przy Rządzie Federalnym Niemiec. Organizacja „V Kongresu” w czasie wzrostu pandemi Covid 19 jest wyzwaniem dla oganizatorów i rzutuje bezpośrednio na ograniczoną liczbę uczestników.  Dlategoteż przewidujemy możliwość szerokiej informacji medialnych w tym m.nin. relacji streemingowej z „V Kongresu” na naszych stronach internetowych. Organizacja Kongresu dostosowana będzie do obowiązującego w tym czasie konzeptu higienicznego przeciw pandemi Covid 19.

Przypomnijmy poprzednie Kongresy Organizacji Polskich organizaowane przez Konwent: „I Kongres” odbył się w Berlinie w grudniu 2012 w Przedstawicielstwie Landu NRW przy Rządzie Federalnym NIemiec, „II Kongres” w październiku 2014 gościł w Landtagu Kraju Nadrenii Półnicnej-Westwalii,  „III Kongres” ponownie w Przedstawicielstwie Kraju Nadrenii Półnicnej-Westwalii w Berlinie. W roku 2019 obradował IV Kongres „Młodej Polonii” w Gustav-Stresemann-Institut w Bonn pod hasłem: „Młodzi Polacy i Polki w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej”.

Organizatorem „V Kongresu”, tak jak też poprzednich kongresów, jest Konwent Organizacji Polskich w Niemczech we współpracy z organizacjami polonijnymi oraz dofinansowaniem Pełnomocnika Rządu Federalnego ds Kultury i Mediów oraz Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, Migrantów i Integracji Kraju Nadrenii Północnej Westwalii, a także Fundacji Współpracy Polsko-Nemieckiej.

Już dzisiaj cieszymy się na nasz wspólny „V Kongres” w aspekcie ciekawej debaty i innowacyjnych impuls#w dla naszej europejskiej POLONII !

Wiesław Lewicki

P.S. Celem kontynuacji myśli dotychczasowych „Kongresów Organizacji Polskich w Niemczech” przypominamy dokumenty wypracowane na poprzednim „IV Kongresie Młodej Polonii” w Bonn 2019:

Abschlusserklärung zum Kongress der Jungen Polonia in Bonn vom 4. - 6. Oktober 2019

Dokument końcowy Kongresu Młodej Polonii w Bonn w dniach 4 – 6 października 2019 r.