"Tworzenie spójności i kształtowanie przyszłości - to są moje aspiracje dla nowoczesnych Niemiec".

Armin Laschet, premier Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczący CDU w Niemczech. Premier Armin Laschet otrzymuje Honorową Nagrodę Polonicus za "wieloletnie, realne wsparcie dla Polek i Polaków  w Niemczech oraz za stały wkład w dialog polsko-niemiecki“.

Armin Laschet zna społeczeństwo i jego rolę na wiele sposobów: jako prawnik, dziennikarz, nauczyciel akademicki, poseł do Bundestagu, Landtagu i Parlamentu Europejskiego. Ta wielorakość ról społecznych, na różnych szczeblach i pozycjach, jak np. minister ds. integracji, pierwszy w Nadrenii Północnej-Westfalii i pierwszy - historyczny - w Niemczech, daje mu mandat do bycia autentycznym reprezentantem tego środowiska i jego mieszkańców. Polacy w NRW są nieodzowną częścią tej grupy od ponad 100 lat.

Dobra współpraca polityczna może być również  bezpartyjna.

Inwestycje w integrację społeczną zawsze kończą się sukcesem, ale należy je wspierać, pielęgnować i nadawać im trwały charakter. Armin Laschet, jako były minister integracji, doskonale zdaje sobie sprawę z rangi tych procesów i dlatego tworzy świadomą i całościową linię polityczną. W 2018 roku, obejmując urząd premiera NRW, pokazał, że dobra współpraca polityczna może być również bezpartyjna, przynajmniej nie w sensie jednolitej linii partyjnej.

Polacy w NRW od wielu pokoleń wpisani są w krajobraz regionu. Traktat Polsko-Niemiecki ustanowił pełnomocników do spraw Polonii. W polityce podobno nie ma ról niepolitycznych lub interesów bezpartyjnych. Jednak dobra i owocna współpraca z Pełnomocnikiem do spraw Polonii Thorstenem Klute, wywodzącym się z opozycji politycznej, znalazła kontynuację - kontynuację dobrego przykładu polityki społecznej.

„Utrzymanie dobrych stosunków z naszym sąsiadem na wschodzie na wszystkich poziomach, to jedno z moich centralnych zadań“. - Armin Laschet w październiku 2018 r.

Laschet wielokrotnie podkreślał, jak ważne są bilateralne stosunki polsko-niemieckie, jak wiele od nich zależy, zarówno dla Niemiec i Polski, jak i dla suwerennej Europy.

"Nadrenia Północna-Westfalia jest związana z Polską jak mało który region europejski: Imigranci z Polski i ich rodziny odcisnęli silne piętno na Zagłębiu Ruhry, w którym istnieje intensywna współpraca gospodarcza i żywe kontakty na wszystkich płaszczyznach. Świadczy o tym również ponad 300 partnerstw miast i szkół.  Polska jest bliskim partnerem i przyjacielem. Współpraca jest dla nas w Nadrenii Północnej-Westfalii, w sercu Europy, niezbędna nie tylko w polityce i gospodarce, ale także w kulturze i społeczeństwie obywatelskim" - powiedział przewodniczący Laschet. 

(W: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/zur-staerkung-der-engen-partnerschaft-ministerpraesident-laschet-reist-nach-polen)

Honorowy Polonicus za gesty i czyny na drodze do budowania autentycznego dialogu społecznego.

W roku obchodów rocznicy Traktatu pozostaje życzyć sobie więcej  aktów, a nie tylko politycznych gestów pojednania. Działania  takie jak odnowienie Traktatu o Współpracy Dwustronnej pomiędzy Województwem Śląskim, a Nadrenią Północną-Westfalią, który został wymownie podpisany 17.06.2021 r. Obaj przedstawiciele swoich rządów zadeklarowali nie tylko pogłębianie współpracy gospodarczej czy ochronę środowiska, ale przede wszystkim kształtowanie długofalowego procesu rzeczywistej integracji społecznej z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, które jest przecież podstawą każdego systemu politycznego.

Jako Polacy w Niemczech i w Europie widzimy również potencjał aktywnej roli społeczeństwa obywatelskiego z międzynarodową historią rodzinną, co więcej jesteśmy jednym z jego fundamentów! Przyznanie Europejskiej Nagrody Polonicus Arminowi Laschetowi było procesem, który oficjalnie rozpoczął się pod koniec 2019 roku, w 2020 roku jury nagrody postanowiło przyznać Arminowi Laschetowi honorowego Polonicusa za jego gesty i czyny na drodze do budowania prawdziwego dialogu społecznego, który on sam realizuje na wielu obszarach od prawie 30 lat.

Dziś świętujemy przyjaźń i dialog, a fakt, że Armin Laschet z radością przyjął nagrodę i osobiście odbierze statuetkę Polonicusa, jeszcze raz podkreśla znaczenie dobrosąsiedzkich stosunków, zarówno z naszymi sąsiadami po drugiej stronie Odry, jak i w regionie Ren-Moza u siebie w domu.  

Joanna Szymańska