We wtorek 23 marca br. w godzinach popołudniowych Andżelika Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi została przez funkcjonariuszy milicji aresztowana. Pretekstem było zorganizowanie przez ZPB w dniu 7 marca, tradycyjnego, polskiego jarmarku „Kaziuki”. 24 marca, odbył się proces sądowy, w którym świadkami oskarżenia byli milicjanci, a sędzia Rusłan Gurin skazał Andżelikę Borys na 15 dni aresztu. W następnych dniach aresztowano Andrzeja Poczobuta i kolejnych członków i sympatyków Związku Polaków na Białorusi. Niemiecka Polonia protestuje przeciwko aresztowaniu Prezesa i czlonkow Zwiazku Polakow na Bialorusi i zwraca sięt do ministra MSZ (BMI) Niemiec z prośbą o poparcie ich uwolnienia.