Konwent Organizacji Polskich w Niemczech przyłącza się do protestów płynących z Polski i Polonii Świata przeciwko użyciu przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej określenia „polskie obozy śmierci” podczas uroczystości uhonorowania pośmiertnie Jana Karskiego Prezydenckim Medalem Wolności.

Użyte określenie „polskie obozy śmierci” na obozy zagłady stworzone przez hitlerowskie Niemcy podczas II wojny światowej stawia Naród Polski na równi z nazistowskimi zbrodniarzami i jest dla nas Polaków, nie tylko niesprawiedliwe ale i obraźliwe. Zdecydowanie domagamy się, by Pan Prezydent swoim autorytetem sprawił, żeby takie sformułowania już nigdy więcej nie miały miejsca.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech