Uncategorised

Od lewej: Wiesław Lewicki, ks.prałat Staniaław Budyń, prof. Gesine Schwan, prof. Jan Miodek, dr Juliusz Braun.

Uroczysta Gala Polonii 2015 połączona z wręczeniem statuetek Polonicus odbyła się 2 maja 2015 roku w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego Ratusza Miasta.

Tegoroczne nagrody Polonicus 2015 otrzymali:

prof. Gesine Schwan w kategorii „Dialog polsko-europejski”, za wieloletnie czynne działanie na rzecz wzmacniania stosunków polsko-niemieckich i propagowania polskiej kultury w Europie. Prof. Gesine Schwann była rektorem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz pełnomocnikiem rządu Republiki Federalnej Niemiec do spraw stosunków z Polską.

prof. Jan Miodek w kategorii „Kultura”, za popularyzowanie wiedzy o języku polskim wśród Polaków i Polonii za granicą.  Prof. Jan Miodek jest polskim językoznawcą, profesorem i dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego. Współprowadzi program „Słownik polsko@polski“ w TVP Polonia.

ks. prałat Stanisław Budyń w kategorii „Organizacja życia polonijnego”, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech za czynne wspieranie organizacji i życia polonijnego w Niemczech. Polska Misja Katolicka w Niemczech to obecnie 117 księży posługujących i 11 sióstr zakonnych zajmujących się katechizacją i polonijnym duszpasterstwem poprzez sprawowanie sakramentów i mszy świętych, a także prowadzenie wielu polonijnych katolickich wspólnot.

Honorową Nagrodę „Polonicus” otrzymała TVP Polonia za całokształt pracy na rzecz Polonii w Europie i na całym świecie. Nagrodę w imieniu zespołu redakcyjnego TV Polonia odebrał Prezes Telewizji Polskiej Juliusz Braun.

Nagroda Polonicus przyznawana jest od 2009 r. dla uhonorowania dialogu, ruchu jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie. Jej inicjatorem jest przewodniczący Jury Wiesław Lewicki, wieloletni działacz polonijny w Niemczech i prezydent Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus VoG.

MSZ - czytaj więcej

Polonia Viva - czytaj więcej

Institut Polonicus - http://institut-polonicus.eu/

Wiesław Lewicki, wieloletni działacz polonijny w Niemczech i prezydent Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus VoG został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. Uroczystość odbyła się w dn. 2 maja 2015 r. w Ratuszu Miasta Akwizgran w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Odznaczenie wręczył Konsul Generalny RP w Kolonii Jan Sobczak.

Wiesław Lewicki jest działaczem polonijnym, przewodniczył Kongresowi Polonii Niemieckiej w latach 2009-2013 oraz delegacji niemieckiej Polonii podczas rozmów „Okrągłego Stołu”. Wiesław Lewicki prowadzi istotną dla Polonii niemieckiej działalność medialną, m.in. jako założyciel dwujęzycznego pisma „Polregio” dla Polonii w Północnej Nadrenii-Westfalii, jest inicjatorem portalu internetowego dla całej Polonii „Polonia-Viva” oraz redaktorem serwisów polonijnych takich jak www.polregio.eu, www.konwent.de, www.euwp.eu oraz www.polonia-viva.eu.

Z inicjatywy W. Lewickiego od 2009 roku przyznawana jest Nagroda „Polonicus” dla zasłużonych na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

MSZ - czytaj więcej

EUWP - czytaj więcej

Więcej...

Polsko-Niemieckie ośwadczenie po obradach okrągłego stołu

Postępy w żółwim tempie. Polsko-niemiecki Okrągly Stół – Deutsche Welle